Stopptidsmätning

STOPPTIDSMÄTNING

Genom att ansluta en MUR-utrustning till din maskin ges möjligheter till maskinuppföljing i realtid och produktionsanalys.


Värden som OEE-tal maskintillgänglighet, stopptider och stopporsak, produktionshastighet kan presenteras i realtid  på informationsskärmar fritt placerade i produktionshall, kontor eller personalutrymme något som är specielt viktigt vid Lean Production


Genom att stopp/felorsaker loggas kan historiska data enkelt plockas fram och analyseras.

Felorsaksanalysen kan sedan ligga till grund för ett fortlöpande FU-arbete att "bygga bort" frekventa felkällor och flaskhalsar, något som pragmat också kan vara behjälpliga med 


     


Exempel på analysdata


Mätutrustningen kan montares fast eller tillfälligt och kopplas upp mot befintligt  LAN eller WiFi-nätverk.


INFORMATIONSSKÄRM

Några exempel på kundspecifika informationsskärmar som i realtid presenterar önskade nyckeltal direkt från produktion.


Ring oss

Ring oss...


Tel +46-31 44 23 80

Mobil +46-705 35 76 87

Journummer +46-705 35 76 87Adress

Hitta oss...


Pragmat AB

Fjällvindsvägen 21

S-433 49 PARTILLE


Följ os

Följ oss...


...på Facebook, LinkedIn och Twitter