Specialmaskiner

pragmat utvecklar och tillverkar en/fåstycks maskiner, direkt anpassade efter uppdragsgivarens behov. 


Utvecklingsarbetet av en ny maskin eller ombyggnad sker i regel med nära samarbete med vår uppdragsgivare. Ofta inleds uppdraget med att pragmat presenteras för en specifik problemställning och ombes ta fram olika lösningsförslag för gemensam utvärdering.


En säker metod är att inleda arbetet med en förstudie där olika prov och tester genomförs för att bekräfta funktion och kapacitet och en konceptritning i 3D arbetas fram. 


Målsättning med förstudien är också att ringa in kostnader och tidplan samt identifiera potentiell risker/osäkerhetsfaktorer som påverkar resultatet.


     


Ring oss

Ring oss...


Tel +46-31 44 23 80

Mobil +46-705 35 76 87

Journummer +46-705 35 76 87Adress

Hitta oss...


Pragmat AB

Fjällvindsvägen 21

S-433 49 PARTILLE


Följ os

Följ oss...


...på Facebook, LinkedIn och Twitter