Projektledning

PROJEKTLEDNING

Engagemang och entreprenörskap är två viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat projekt.


Lika viktigt är erfarenhet och en bred kompetens inom de områden som projektet innefattar vare sig det gäller organisationsförändringar eller tillverkning av specialmaskiner.   


pragmat har  kompetenta projektledare för de områden, antingen för "egna" åtaganden eller för uthyrning i korta eller längre perioder.


Oavsett arbetar alltid våra projektledare nära och tillsammans med vår uppdragsgivares egna linjeorganisation och är lyhörda för branschkrav, önskemål och förutsättningar.


Tydlighet och transparens genomsyrar vårt arbetssätt och projektkalkyler och tidplaner uppdateras kontinuerligt för att på ett tidigt stadium fånga in eventuella ÄTAor (Ändring och Tilläggs Arbeten) eller förskjutningar i tidplanen 


En kontinuerlig återkoppling till uppdragsgivare ser vi som lika självklar som fortlöpande kommunikation mot samtliga projektdeltagare/intressenter
Ring oss

Ring oss...


Tel +46-31 44 23 80

Mobil +46-705 35 76 87

Journummer +46-705 35 76 87Adress

Hitta oss...


Pragmat AB

Fjällvindsvägen 21

S-433 49 PARTILLE


Följ os

Följ oss...


...på Facebook, LinkedIn och Twitter