Miljö Etisk värdegrund

MILJÖ & ETISK VÄRDEGRUND

Öresund

En fungerande produktion har i sig en positiv miljöpåverkan. En välavvägd automationsgrad ger också  möjligheten till "hemtagning" av produktionsjobb från låglöneländer vilket bidrar till en global minskning av oetiskt överutnyttjande av personal i låglöneländer som ofta arbetar under dåliga arbetsförhållanden.


En lönsam produktion skapar också lönsamma företag vilket tryggar det egna arbetet


Vidare är en av de största fördelarna med automation en förbättring av arbetsmiljö och arbetsvillkor för den egna produktionspersonalen.

Speciellt arbetsmiljöförbättringar är ofta numer en anledning i sig till en investering i automation.


Då det ligger det i automationens "natur" att vara könsneutral i och med att det är kompetensen hos operatören som avgör och inte olika fysiska förutsättningar eller genusvärderingar.


Med dessa tankar som plattform är pragmats filosofi att tillsammans med uppdragsgivaren och med de förutsättningar som råder, praktisk arbeta fram bästa lösning vare sig det gälle en långsiktig Masterplan, Business Case eller en konkret maskin


Ring oss

Ring oss...


Tel +46-31 44 23 80

Mobil +46-705 35 76 87

Journummer +46-705 35 76 87Adress

Hitta oss...


Pragmat AB

Fjällvindsvägen 21

S-433 49 PARTILLE


Följ os

Följ oss...


...på Facebook, LinkedIn och Twitter