Konceptritning

  Vid tillverkning av specialmaskiner eller vid maskinombyggnader och linjeintigration är det klokt att först arbeta fram en konceptritning i 3D. En konceptritning är också ett bra komplement till layout och Masterplan


Konceptritningen arbetar med exakta mått och kan i princip göras hur detaljerat som helst men ofta är det övergripande mått, funktion och principer på möjliga lösningar som man vill fokusera på.


I samband med framtagande av konceptritningen arbetas också en beskrivande presentation fram vilket ger möjlighet att på ett enkelt och åskådligt sett presentera projektet för ex. företagsledning, operatörer, skyddsombud och fackklubb.


Projektet och dess lösningar kan därigenom överskådligt beskrivs, förankras och diskuteras på bred front på ett mycket tidigt stadium inom företaget.


Erfarenhet visar också att ju tidigare en tänkt lösning kan diskuteras med operatörer och med den personal som skall arbeta med maskinen/anläggningen, ju lättare kan tekniska utmaningar och risker fångas upp och lösas.


Med en konceptritning blir det också enklare att beskriva projektet för externa samarbetspartner och underleverantörer och många kostsamma missförstånd kan undvikas.


Konceptritningsunderlaget underlättar också dialogen med maskin och el-konstruktörer samt HMI/ PLC-programmerare och ledtiden för projektet kan därmed förkortas samtidigt som precisionen och kvalitén samt driftsäkerheten på den slutgiltiga anläggningen ökar.


En konceptritning gör det också enkelt att på ett tidigt stadium göra överslagskalkyler för att bekräfta projektets budget och ekonomiska bärighet.


pragmat arbetar alltid fram en konceptritning i samband med tillverkning av specialmaskiner eller anläggningar/linjer men tjänsten går också att köpa separat i valfri omfattning Ring oss

Ring oss...


Tel +46-31 44 23 80

Mobil +46-705 35 76 87

Journummer +46-705 35 76 87Adress

Hitta oss...


Pragmat AB

Fjällvindsvägen 21

S-433 49 PARTILLE


Följ os

Följ oss...


...på Facebook, LinkedIn och Twitter