Affärsutveckling

AFFÄRSUTVECKLING

Med flerårig erfarenhet hjälper pragmat sina uppdragsgivare att optimera lönsamheten i sin tekniska anläggning eller produktion och kan bland annat hjälpa till med


  • Överslags och investeringskalkyler


  • Projektkalkyler, projektledning och projektuppföljning


  • Utvärdering och analysarbete av alternativa lösningar, tekniker och leverantörer


  • Jämförande analyser mellan operativa kostnader (OPEX) kontra investeringskostnader (CAPEX) i exempelvis ökad automation.


  • Konsulter specialiserade inom "LEAN Produktion" och införande av MPS system inom verkstadsindustrin.


  • Produktionsanalys och identifiering av förbättringspotential som med, i regel små medel, kan åtgärdas i befintlig produktionsanläggning


  • Analys av interna och externa materialflöden och lageroptimering


  • System och Leverantörsutvärderingar


  • TeknikutvärderingarMycket av vårat arbete ligger sedan till grund för framarbetande av övergripande Masterplan på såväl kort som lång sikt.


   

Ring oss

Ring oss...


Tel +46-31 44 23 80

Mobil +46-705 35 76 87

Journummer +46-705 35 76 87Adress

Hitta oss...


Pragmat AB

Fjällvindsvägen 21

S-433 49 PARTILLE


Följ os

Följ oss...


...på Facebook, LinkedIn och Twitter