Affärsfilosofi

AFFÄRSFILOSOFI

Vår målgrupp är industriföretag inom de flesta brancher och uppdragen kan gälla allt från organisationsförändringar, utvecklingsarbete, produktionsoptimering och maskinombyggnader till framtagande av Masterplan / Business Case eller genomförande av projekt.


Marknadsområde är kunder i Sverige, Norge och Danmark. och vi ser ett samband mellan våra verksamhetsområden och att varje delområde är viktig funktion för helheten.


Då ett utvecklingsarbete över tid följer ett cykliskt förlopp går vi alltid in i ett nytt åtagande affär från ett långsiktigt perspektiv- vi ser aldrig en affär som ett engångsåtagande


Starkt förenklat kan det beskrivas enligt ett flödediagram


Eftersom vi har kompetenser inom samtliga "fält" kan ett nytt samarbete inledas var som helst i arbetsprocessen


Vi ser realistiskt och verklighetsförankrat på vårt uppdrag.


Teknik och automation är i sig inte ett självändamål och vi använder lika gärna ”gamla” beprövade lösningar som absolut senaste teknik.


Det är resultatet som räknas och vi ser pragmatiskt på vår uppgift


Vår affärsfilosofi är att med stor kännedom kring kundens företag och förutsättningar erbjuda projektledning, teknisk konceptutveckling eller hjälp med affärsutveckling, produktionsoptimering eller organisationsförändringar.


Genom att vi också arbetar "hands on" med teknik, maskinbyggnad, drift och S/U kommer vi också att arbeta nära våra uppdragsgivares linjeorganisationer och får därigenom en stor bredd och djup med detaljkunskap kring våra uppdragsgivares företag.


Detta ger också pragmat en insikt och styrka som markant skiljer oss från  konventionella  konsultföretag och /eller bemanningsföretag då vi får en övergripande bild under vilka operativa premisser vår uppdragsgivare verkar. Många gånger ser vi också själva var det kan finns möjligheter till utveckling och kan ge egna förslag.


Vår målsättning är långsiktiga samarbeten med ett begränsat antal uppdragsgivare och vi arbetar lika gärna med små företag som stora aktörer


Upphandling och leverans kan ske i projektform eller mot kort/långtidskontrakt

 

En specialitet är  "Livsmedelsindustri".Ring oss

Ring oss...


Tel +46-31 44 23 80

Mobil +46-705 35 76 87

Journummer +46-705 35 76 87Adress

Hitta oss...


Pragmat AB

Fjällvindsvägen 21

S-433 49 PARTILLE


Följ os

Följ oss...


...på Facebook, LinkedIn och Twitter